Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum www.familiologia.fora.pl Strona Główna

Forum www.familiologia.fora.pl Strona Główna » Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie » III Ogólnoolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Regulamin III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
PostWysłany: Pią 20:20, 21 Lis 2008
PRZENIESIONY
Sob 12:29, 29 Lis 2008
Edvige Luzia

 
Dołączył: 20 Lis 2008
Posty: 38
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: opolskie


III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

Spis treści

I. Informacje wstępne.
II. Regulamin.
III. Uprawnienia.
IV. I stopień - wskazania do wykonania prac pisemnych.
V. I stopień - tematy prac pisemnych.
VI. II stopień - literatura obowiązująca w zawodach II stopnia.
VII. Terminarz.
VIII. Miejsce przeprowadzania Olimpiady.
I. Informacje wstępne.

Organizator Olimpiady

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU GŁÓWNEGO OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

dr Alicja Kalus
Kontakt: [link widoczny dla zalogowanych]
SEKRETARIAT OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

SEKRETARZ

Ewa Kiełek-Rataj
Kontakt: [link widoczny dla zalogowanych]


KOŁO NAUKOWE
STUDENTÓW NAUK O RODZINIE
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTET OPOLSKI

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO

Katarzyna Cyranka - przewodnicząca
Łukasz Kciuk - zastępca
Ewa Kiełek-Rataj - skarbnik
Agnieszka Kowalska- sekretarz

Cel Olimpiady

Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego oraz wobec małżeństwa i rodziny, rozbudzenie u młodzieży zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych aspektów przemian rodziny we współczesnym świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, etapami rozwoju rodziny, problemami i zagrożeniami ale także możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie.

Prezydium Komitetu Głównego:

Przewodniczący: dr Alicja Kalus
Wiceprzewodniczący: mgr Maria Hulok
mgr Grażyna Chilicka
Sekretarz: Ewa Kiełek-Rataj

Członkowie Komitetu Głównego:

Bednarz Kamila, Borys Georgina, Cyranka Katarzyna, Dragon Dorota, Glagla Agnieszka, Isko Joanna, Jaskóła Monika, Kaleta Natalia, Kaniak Olga, Kciuk Łukasz, Kokot Anna, Kowalska Agnieszka, Labisz Urszula, Meinchardt Agnieszka, Mróz Grażyna, Niewiadomska Ewa, Nikolczuk Maria, Olbrich Justyna, Olszówka Agnieszka, Piontek Daria, Podfigórna Dorota, Waloszczyk Małgorzata, Winczura Anna, Wojaczek Maria

Adres Komitetu Głównego:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE
Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole

II. Regulamin.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie ma charakter imprezy o zasięgu ogólnopolskim i znajduje się w spisie imprez Ministerstwa Edukacji Narodowej [link widoczny dla zalogowanych].

OLIMPIADĘ WIEDZY O RODZINIE organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie nie znajduje się w spisie olimpiad ogólnopolskich finansowanych przez Ministerstwo Edukacji.

Organizatorzy planują rozpocząć starania, by kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w roku szkolnym 2009/10 uzyskała rangę ZAWODÓW OKRĘGOWYCH I CENTRALNYCH OLIMPIAD pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1. Zawody I stopnia - etap szkolny.

Zawody polegają na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej pracy pisemnej na wybrany temat spośród podanych przez Komisję (patrz rozdz. IV i V).

Uczniowie wykonują pracę indywidualnie. Opracowania zbiorowe nie będą przyjmowane. Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, ale mogą korzystać z konsultacji nauczyciela/ opiekuna, szczególnie w zakresie literatury oraz konstrukcji tekstu.

Prace przysyłać należy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: [link widoczny dla zalogowanych] w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2008 roku.

Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Prace będące plagiatem, bądź zawierające fragmenty będące plagiatem, zostaną zdyskwalifikowane. Ocenę prac konkursowych przeprowadza Komisja Konkursowa, której skład ustala Komitet Główny Olimpiady. Kryteria oceny prac ustala Komitet Główny Olimpiady. Liczba punktów uzyskana za pracę pisemną stanowi podstawę do podjęcia przez Komisję decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika do etapu okręgowego. Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 25.

Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (okręgowego) podana zostanie na stronie internetowej Koła w terminie do 18 stycznia 2009 roku.

W ocenie prac pisemnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. ZGODNOŚĆ TREŚĆI Z WYBRANYM TEMATEM (sposób rozwinięcia zagadnienia, argumenty, wnioski, itd.).
2. LITERATURA (zakres bibliografii wykorzystanej w pracy, cytaty).
3. ORYGINALNOŚĆ PRZEDSTAWIENIA TEMTU (samodzielność myślenia, oryginalność formy pracy, dodatkowe walory pracy)
4. KOMPOZYCJA (wewnętrzna spójność pracy, logika i przejrzystość prezentacji tematu).
5. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA (ortografia, składnia, komunikatywność językowa).

W każdej kategorii uczeń może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

2. Zawody II stopnia - etap okręgowy

Do drugiego etapu olimpiady dopuszczeni są wyłącznie uczniowie zakwalifikowani przez Komisję Główną po spełnieniu wszystkich kryteriów etapu I.

Do etapu okręgowego zakwalifikowani będą uczniowie, którzy uzyskali 60% możliwych do zdobycia punktów.

Drugi etap Olimpiady ma formę testu. Test opracowany jest w oparciu o literaturę podaną przez Komisję Główną (patrz rozdz. VI).

Maksymalna suma punktów do zdobycia - 100. Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ustnej dogrywki w sytuacjach wątpliwych. Zwycięzcami etapu okręgowego zostaje 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie). Zostają oni zakwalifikowani do etapu centralnego olimpiady. Nazwiska osób zakwalifikowanych do etapu centralnego podane zostaną przez Komisję Główną w dniu przeprowadzenia zawodów okręgowych.
Zamieszczone zostaną także na stronie internetowej Koła w okresie do 3 dni po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Komisja nie udostępnia testów nauczycielom.

3. Zawody III stopnia - etap centralny

Do etapu centralnego dopuszczeni zostają zwycięzcy (10 osób) etapu okręgowego. Etap centralny zakłada przygotowanie przez uczestników ustnej prezentacji oraz odpowiedź na pytania postawione przez Komisję.

Zwycięzcy I i II etapu, którzy zostali zakwalifikowani do etapu centralnego losują tematy prezentacji. Tematy prezentacji oraz dodatkowe informacje dotyczące jej przygotowania podane zostaną przez Komisję Główną po ogłoszeniu wyników etapu okręgowego. Zwycięzca etapu centralnego zostaje LAUREATEM OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od drugiego do piątego włącznie zostają FINALISTAMI OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE.

III. Uprawnienia.

Laureat (I miejsce) i finaliści (czterech uczestników etapu centralnego Olimpiady, którzy zajęli miejsca od 2 do 5) Olimpiady Wiedzy o Rodzinie otrzymują zaświadczenie wydane przez Komitet Główny. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) uprawnienia dla laureatów oraz finalistów ustalają senaty poszczególnych uczelni. Mogą być one różne w poszczególnych uczelniach; mogą być różne dla finalistów i laureatów.

Pozostali uczestnicy etapu centralnego otrzymują zaświadczenia o zajętym miejscu.

Laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie otrzymuje indeks na kierunek nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz na kierunek nauki o rodzinie w innych uczelniach w Polsce, uwzględniając ustalenia Senatów poszczególnych uczelni.

IV. I stopień - wskazania do wykonania prac pisemnych.

1. Objętość pracy nie może przekraczać 5 stron A4 (nie wliczając strony tytułowej oraz bibliografii).
2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy, wybrany temat pracy, dokładny adres szkoły, wraz z adresem mailowym, imię i nazwisko opiekuna.
3. Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, 12, interlinia pojedyncza. Tekst powinien być wyjustowany.
4. Wykorzystaną w pracy bibliografię zamieszczamy na końcu, stosując porządek alfabetyczny nazwisk i autorów wg wzoru:
Nazwisko i imię autora. (rok wydania). Tytuł publikacji. Miejsce wydania:
Wydawnictwo.
Każda z prac powinna być oparta na co najmniej 3 pozycjach książkowych z literatury przedmiotu.
5. Do pracy należy dołączyć załączniki:
A. Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
B. Karta zgłoszeniowa (wzór przesłano na adres mailowy szkoły wraz z regulaminem olimpiady oraz jest zamieszczony na stronie [link widoczny dla zalogowanych])
Prace nie zawierające oświadczenia i karty zgłoszeniowej nie będą kwalifikowane.

Wszelkie dokumenty: karta zgłoszeniowa, praca pisemna oraz oświadczenie powinny być wysyłane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres [link widoczny dla zalogowanych]. Organizatorzy nie wysyłają pisemnych potwierdzeń wpływu dokumentów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem olimpiady wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: [link widoczny dla zalogowanych]. Dziekanat Wydziału Teologicznego UO nie udziela informacji dotyczących olimpiady. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów przebiegu Olimpiady zostaną umieszczane na stronie: [link widoczny dla zalogowanych]

V. I stopień - tematy prac pisemnych.

1. Rodzicielstwo wobec wyzwań współczesności.
2. Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie. Jak być dobrym rodzicem we współczesnym świecie?
3. Rozwód rodziców. Konsekwencje rozwodu dla rozwoju dziecka.
4. Obraz małżeństwa i rodziny u nastoletnich internautów.
5. Gdy rodzicielstwo biologiczne nie jest możliwe. Problematyka sztucznej prokreacji, adopcji i surogatek. Co wybrać i dlaczego?

VI. II stopień - literatura obowiązująca w zawodach II stopnia.

1. Braun-Gałkowska M. (1990). Psychologia domowa. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
2. Kubler – Ross E. (1998). Rozmowy o śmierci umieraniu. Poznań: Media Rodzina.
3. Sujak E. (2001). Małżeństwo pielęgnowane. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
4. Kornas-Biela D. (1993). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Nasza Księgarnia.
5. Wojciszke B. (1999). Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

VII. Terminarz.

1. Zawody I stopnia

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 21 grudnia 2008 r.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie podana przez Komisję do dnia 18 stycznia 2009 r. Lista zostanie opublikowana na [link widoczny dla zalogowanych]

Organizatorzy nie wysyłają zawiadomień do szkół ani do uczestników.

2. Zawody II stopnia - okręgowe

26 lutego 2009 r., godz. 10.00 (czwartek)

3. Zawody III stopnia - finałowe

20 marca 2009 r., godz. 10.00 (piątek)

VIII. Miejsce odbywania się Olimpiady.

Zawody II i III stopnia odbędą się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, Opole.

ZAPRASZAMY!!!


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Karta zgłoszenia uczestnika III Ogólnopolskiej Olimpiady
PostWysłany: Pią 20:33, 21 Lis 2008
PRZENIESIONY
Sob 12:30, 29 Lis 2008
Edvige Luzia

 
Dołączył: 20 Lis 2008
Posty: 38
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: opolskie


OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UWAGA: Dane z karty zgłoszeniowej stanowią podstawę do wystawienia zaświadczenia o wynikach ucznia w Olimpiadzie.

DANE UCZNIA:

Nazwisko
Imiona
Data urodzenia [dd - mm - rr]
Miejsce urodzenia
Adres stałego zameldowania: woj.
nr kodu, poczta, miejscowość
ulica, nr domu
telefon kontaktowy
e-mail
Klasa
Nr legitymacji szkolnej

DANE SZKOŁY:

Nazwa szkoły
Adres szkoły: woj.
nr kodu, poczta miejscowość
ulica, nr
telefon
e-mail

DANE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA PRZYGOTOWUJĄCEGO UCZNIA DO OLIMPIADY:

Tytuł naukowy, nazwisko i imiona


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Oświadczenie uczestnika III Ogólnopolskiej Olimpiady
PostWysłany: Pią 20:43, 21 Lis 2008
PRZENIESIONY
Sob 12:32, 29 Lis 2008
Edvige Luzia

 
Dołączył: 20 Lis 2008
Posty: 38
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: opolskie


OŚWIADCZENIEimiona i nazwisko uczniaklasa , szkołaWyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
III Ogólnoolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
  Forum www.familiologia.fora.pl Strona Główna » Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin